صنعت بسته بندی مواد غذایی

مواد غذایی (جامد، مایع، گاز) به صورت های مختلف و با دو روش دستگاه های بسته بندی تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک کارگاهی و خانگی بسته بندی می شوند. دو دسته فوق زیرمجموعه های بزرگ از دستگاه های مختلف با مشخصات فنی متفاوت را نیز شامل می شوند.

نورا صنعت انواع دستگاه های بسته بندی مواد غذایی نیم اتومات و تمام اتوماتیک با تجهیزات و وسایل جانبی مرتبط، را عرضه می کند.

تماس با ما
Call Now Buttonتماس بگیرید